Prøv ut i praksis: Leseforståelse gjennom helhetslesing

Velg en tekst som passer for en av elevene dine. Gjennomfør arbeidet som beskrevet over sammen med en elev, der målet er å styrke elevens leseforståelse.

I vedlegget (pdf) finner du et forslag til leseskjema som eleven kan bruke.

Skriv ned erfaringene dine.