Fagfilm: "Når eleven har forståelsesvansker – del 2"

I denne fagfilmen ser vi nærmere på hvordan vi kan jobbe med helhetslesing sammen med elever som strever med å forstå det de leser.

I vedlegget (pdf) finner du forslag til spørsmål og aktiviteter man kan jobbe med før, under og etter lesing.