Fagfilm: "Når eleven har avkodingsvansker – del 2"

I denne fagfilmen ser vi nærmere på hvordan vi kan jobbe med helhetslesing sammen med elever med avkodingsvansker.

I vedlegget (pdf) finner du forslag til ulike læringsaktiviteter man kan bruke i arbeidet med avkoding.