Oppgave til neste gang: Når eleven har avkodingsvansker

Velg en tekst som passer for en av elevene dine. Gjennomfør arbeidet som beskrevet over sammen med en elev, der dere går fra tekstens helhet til å jobbe med detaljer, og deretter til helheten igjen. Bruk gjerne tips fra «Arbeid med språklige detaljer» (pdf).

I vedlegget til dette øktelementet (pdf) finner du forslag til støttespørsmål som kan brukes i arbeid med lesing.

 

Skriv ned erfaringene dine.