Fagtekst: «Utviklingsmessige språkforstyrrelser og psykisk helse»

Velg en av framgangsmåtene for tekstlesing:

I gruppe:

  • Les teksten.
  • Forslag til lesemåte: " Les og kommenter". Gå i grupper på tre. Bli enige om hvem som får rollene A, B og C. A les første avsnitt høyt og B kommenterer kort innholdet i det som ble lest. C lytter. Deretter leser B neste avsnitt høyt mens C kommenterer og A lytter.
  • I plenum etterpå: Hva vil dere oppsummere som viktige poeng i fagteksten?

Individuelt:

  • Mens du leser teksten. Noter ned to/tre momenter du tenker er risikofaktorer for å utvikle psykososiale vansker og to/tre beskyttende faktorer for psykososiale vansker. Hva kan du som lærer gjøre for å legge til rette for beskyttende faktorer?