Psykososiale utfordringer

I denne filmen snakker Dan om utfordringer i forhold til psykisk helse og mestring. Noter ned likhetstrekk mellom fagtekst og Dans opplevelser. Hvilke utfordringer peker Dan på? Hvilke beskyttende faktorer opplevde han?