Samtale: Språkvansker og psykososiale utfordringer

Diskuter i grupper:

  • Elever med språkvansker er en heterogen gruppe. Har du/dere observert elever i din gruppe som kan ha psykososiale utfordringer? Hva har du lagt merke til?