Oppgave: Tilrettelegging i klasserommet

Les gjennom plakaten «Ungdom med språkvansker trenger...»

Dette er en god huskeliste for lærere til ungdommer med språkvansker. Skriv den gjerne ut og heng den på arbeidsplassen din, eller på personalrommet på skolen.

Se også:

Språkløyper-pakken "Lese- og skriveteknologi"