Jonas, en gutt med språkforstyrrelser

I denne filmen får du møte Jonas, en gutt med utviklingsmessig språkforstyrrelse. 

Når du ser filmen kan du tenke på elever du har hatt eller har som minner om elever som Jonas. Noter ned egenskaper og utfordringer du kjenner igjen.