God tilrettelegging i skolen for unge med språkvansker

I denne filmen snakker Dan om god tilrettelegging i opplæringen for elever med språkvansker.

Filmen inneholder flere gode tips om tilrettelegging i skolen for ungdom med språkvansker. Noter ned minst tre av dem når du ser filmen.