Oppdrag: LST-strategier til lesing og skriving

Bruk en eller begge elevfilmene (se nederst på siden) som utgangspunkt for samtaler i klassen eller sammen med elev/elever som har lese- og skrivevansker. Hensikten er at elevene skal få en forståelse for at det er like naturlig at elever som strever med lesing og skriving bruker LST, som at en som ser dårlig bruker briller.

Vi oppfordrer dere også til å ta i bruk digitale skriverammer for alle elevene i klassen.

 

Elevfilmer: