Praktisk arbeid med artikkel og fagfilm

  1. Les artikkelen i sin helhet individuelt og bruk vedlagt skjema under lesing (bruk ca. 15 min.).
     
  2. Gå sammen i grupper på 3 (bruk ca 25 min.)
  • Bli enige om hva som er sentralt i artikkelen.
     
  • Del og diskuter de praktiske konsekvensene som dere har notert på artikkelskjema, og konkrete eksempler fra egen undervisning (fra oppdrag i økt 1).