Erfaringsdeling: Lesing og skriving i dagliglivet

I forrige språkløyperøkt ble dere gitt følgende oppgave: 

«Ta for deg én elev: På hvilke områder vil en styrking av lesingen gi økte muligheter for deltakelse i eget liv; i nærmiljø, i aktiviteter, i arbeid, sammen med venner og familie og så videre? Det kan dreie seg og å dyrke interesser, ta seg fram i nærområdet, oversikt over aktiviteter, være deltakende på sosiale medier, skrive sms, finne fram på internett og så videre. Vær så konkret som mulig.»

Del tankene og idéene med hverandre i små grupper.