Diskusjon: Lesing og skriving i dagliglivet

Diskuter i små grupper, og oppsummer i plenum etterpå: 

  • Hvilke konkrete former for lesing og skriving tenker dere at hver av de sju kategoriene rommer?

  • Diskuter hvilken betydning det kan ha for den enkelte elev å mestre lesing og skriving i dagliglivet.

  • Det er laget en ressurs (pdf) til LK06 som viser hvilke mål som kan brukes i arbeid med lesing og skriving i dagliglivet. Bruk gjerne ressursen som en modelltekst, og undersøk hvilke mål fra LK20 som vil være relevante i arbeid med lesing og skriving i dagliglivet.