Oppgave til neste gang: Lesing og skriving i dagliglivet

Velg én elev du har ansvar for. Fyll inn i skjemaet «Bruk av tekster i hverdagen» (vedlagt som PDF)., bokmål eller samme skjema på nynorsk. Se på hvordan arbeidet med denne typen lesing og skriving kan legges inn i målene og i undervisningen.