Oppgave til neste gang: Lesing og deltaking

Ta for deg én elev. På hvilke områder vil en styrking av lesingen gi økte muligheter for deltakelse i eget liv; i nærmiljø, i aktiviteter, i arbeid, sammen med venner og familie og så videre?

Det kan dreie seg og å dyrke interesser, ta seg fram i nærområdet, oversikt over aktiviteter, være deltakende på sosiale medier, skrive sms, finne fram på Internett og så videre. Vær så konkret som mulig.