Case: Lesing og deltaking

Eksemplene fra fagfilmen dere har sett:

  • Thomas er 16 år, og leser grundig, men svært seint, og da snakker vi kanskje som 30 ord i minuttet. Han vil nødvendigvis ha begrenset flyt i lesingen, og den krevende avkodingen gjør nok også at han har vansker med å få med seg alt innholdet. Det er opplagt at leseferdigheten hans fører til en del begrensninger. Men la oss snu på det, og på et vis vippe det over på den positive siden: Hva kan han faktisk bruke den leseferdigheten han har til?

  • Elina kjenner igjen svært mange ordbilder, som navn på personer, dagene, aktiviteter og steder, men kommer sannsynligvis ikke til å lese såkalt «funksjonelt» med tanke på avkoding og lesefart og –flyt. Selv om det her er åpenbare begrensninger; prøv å få øye på hva Elina faktisk kan gjøre med ordbildelesingen sin.

 

Bruk disse eksemplene som grunnlag for å diskutere følgende spørsmål i grupper:

  • Hva kan en begrenset lese- og skriveferdighet brukes til?
  • Framfor å tenke på hva elevene burde kunnet; hva kan de faktisk få til med den leseferdigheten de har?

Bruk en av dine egne elever som eksempel, og prøv å finne svar på de samme spørsmålene.