Erfaringsdeling: Lesing og deltaking

Siden forrige språkløyersamling, har dere  laget en skriftlig oversikt over ressurser (elevens, skolens), tiltak, forebygging og kompetansefortrinn for hver deres elev.

Diskuter i grupper: 

  • Hvilken ny innsikt ga arbeidet? Hvilke følger får det for praksis?