Oppdrag: Bruk av lydbøker og digitale tekster i undervisningen

Bruk digitale tekster i undervisning for hele klassen i flere fag:

Når du planlegger bruk av tekster i undervisningen, skal du legge til rette for at elever får tilgang til digitale utgaver av tekster i stedet for papirutgaver. Gjør det mulig for elevene å bruke opplesingsfunksjonen. Prøv ut dette i flere fag, for eksempel samfunnsfag, engelsk og matematikk.

Dersom alle i klassen har tilgang til PC er det viktig at det ikke bare er de elevene som strever med lesing og skriving som arbeider med digitale tekster, men gjerne alle elevene i klassen.