Oppdrag og erfaringsutveksling: Leseutfordring: Å lese multiple tekster

Oppdrag - velg mellom alternativ A eller B 

Samarbeid i par om å planlegge oppdraget. En av dere eller begge gjennomfører oppdraget, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt

A) Ta med tekstene om “Influensa” (begge i ett PDF-dokument)  tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende undervisningsopplegg:

Sett elevene sammen i par eller små grupper. Del ut tekstene. Gi følgende instruks til elevene: 

Les og sammenlign innholdet i de to tekstene.

  • Skriv ned hvilke opplysninger som finnes i begge tekstene, og hvilke opplysninger som bare finnes i en av dem. 
  • Sorter opplysningene i kategoriene “overlappende” og “motstridende”.
  • Finn informasjon om avsenderne av de to tekstene.

Plenumsdiskusjon i klassen:

  • Finnes det grunner til at vi bør stole mer på den ene teksten enn på den andre? I så fall hvorfor?
  • Hvilken tekst stoler vi mest på og hvorfor?

 

B) Valgfri tekst: Finn to tekster som handler om det samme temaet. Du kan for eksempel velge ut to ulike læreboktekster, en læreboktekst og et debattinnlegg fra en avis eller en reklameannonse og en nyhetsartikkel.

Gjennomfør et undervisningsopplegg der du ber elevene dine sammenligne hva som er likt og ulikt i de to tekstene, slik det er beskrevet i alternativ A. 

 

Erfaringsutveksling: 

Etter å ha gjennomført oppdraget skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen?
  • Hvilke fordeler får vi av å arbeide på denne måten i leseopplæringen? 
  • På hvilken måte kan arbeid med multiple tekster være utfordrende?

 

Tips til fordypning:

Ønsker du å lære mer om å lese multiple tekster? 

  • Se Språkløypepakken “Lesing av ulike kjelder om same tema” utvikla av Mork Rogne, Wadsten og Fuglestad.
  • Se kapittel 7, “Flere stemmer”, i boka God leseopplæring med nasjonale prøver (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang.
Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen lettere tekster? Prøv “Feriefrykt” og “Dødelige skapninger” som er brukt på 5. trinn. Du finner dem under "Nedlastninger".