Arbeid med tekst og diskusjon: Leseutfordring: å lese multiple tekster

Les tekstene om “Influensa" (PDF-format) og gjør tilhørende oppgaver. Tekstene var med i den nasjonale prøven i lesing i 2019. 

Diskuter i mindre grupper:

  • Hva har elevene som svarer feil på oppgave 1, 2 og 3 misforstått 
  • Hvorfor kan oppgavene ha vært utfordrende? 
  • Hvordan gikk dere selv fram for å løse disse oppgavene?