Diskusjon: Leseutfordring: å lese sammensatte tekster

Lag grupper på tvers av fag (3-5 stk) og diskuter spørsmålene til filmen. Reflekter også sammen over tekstene i deres egne fag.

  • Hvilke sammensatte teksttyper og/eller tekstelementer møter elevene i læreboka i mitt fag?
  • Hvilke tekstelementer (bortsett fra brødteksten) mener du elevene  kunne lese for å få en god forståelse av fagets tekster og innhold?