Arbeid med tekstressurs og diskusjon: Leseutfordring: å lese sammensatte tekster

Diskuter med utgangspunkt i teksten “Verdens eldste sko” og fagfilmen dere nettopp så:

  • Hva innebærer det å få en helhetlig forståelse av teksten?
  • Hva har elevene som svarer feil på oppgave 1, 2 og 3 misforstått?
  • Hvorfor kan oppgavene ha vært utfordrende? 
  • Hvordan gikk dere selv fram for å løse disse oppgavene?