Skriving på fagenes premisser: Refleksjon

Gå sammen i faggrupper og diskuter disse spørsmålene: 

  • Hvordan er skriving forskjellig i ulike fag?
  • Hvilken betydning har disse ulikhetene for elevenes læring?
  • Hvilke konsekvenser har dette for skriveopplæringen i de enkelte fagene?
  • Hvilke erfaringer har dere med fagspesifikk skriveundervisning?
  • Hvordan kan eksplisitt og fagspesifikk skriveopplæring bidra til læring?