Fagfilm: Skriving på fagenes premisser

I denne økta skal vi se nærmere på hva det vil si å drive skriveopplæring på fagenes premisser – det vi heretter vil kalle fagspesifikk skriveopplæring. Skriveferdighet forstås her både som en fagovergripende og en fagspesifikk ferdighet.