Skriving på fagenes premisser: Prøv ut i praksis

Før neste samling skal dere planlegge og prøve ut et undervisningsopplegg som har fokus på skriving på fagenes premisser. Planleggingen starter i denne økta og tas videre ut i egen planleggingstid før aksjonen gjennomføres i praksis. 

 

Planlegg og prøv ut i praksis:

  • Planlegg et undervisningsopplegg i ditt fag som har fokus på skriving på fagets premisser.
  • Gjennomfør undervisningsopplegget og noter erfaringer du kan ta med til erfaringsdelingsøkta.

 

Erfaringsdeling:

  • Legg fram erfaringer fra utprøvingen der dere reflekterer over om den fagspesifikke skriveundervisningen har ført til økt læringsutbytte for elevene.
  • Kan læringsutbyttet spores i elevtekstene? Vis gjerne til eksempler fra elevtekster.