Undervisningsplanlegging: Oppdrag

For å sikre at utviklingsarbeid knyttet til planlegging fortsetter, anbefaler vi at dere som et siste oppdrag legger en plan for det videre samarbeidet:

  • Hvilke områder ønsker vi å arbeide videre med hos oss?
  • Hvordan vil vi arbeide med dette?
  • Når møtes vi igjen for å fortsette samarbeidet?