Undervisningsplanlegging: Gallerivandring

A. Lærerne deles i faggrupper og legger etter tur frem opplegget de har laget ved hjelp av «Leseplanleggeren»:

  • Vis fram plan for arbeidet oppsummert i Leseplanleggeren.
  • Vis tekster dere har lest og hvordan dere støttet elevene i arbeidet med å forstå.
  • Vis gjerne også elevarbeider og diskuter kvalitet.
  • Løft fram refleksjoner dere gjorde rundt tekstvalg, oppgaver og gjennomføring.
  • Løft fram dilemmaer.

 

B. Gruppene bruker de siste 10 minuttene til å forberede refleksjoner de vil løfte fram i plenum.