Kartleggingsskjema: Kartlegging av egen og skolens praksis

Del ut et kartleggingsskjema til hver.

Fyll ut skjemaet hver for dere.

Spørsmålene ber deg ta stilling til hva du mener kjennetegner skolens lese- og skriveopplæringspraksis. Sett ring rundt tallet du mener er representativt.

Svarene graderes fra 1 til 6, der 1 betyr i liten grad og 6 i stor grad.