Lesing av skjønnlitteratur: Erfaringsdeling

Del med kvarandre nokre av innspela som elevane kom med då de hadde samtalen om å lese skjønnlitterære tekstar.

 

Diskuter i små grupper:

  • Var det noko av det elevane sa som overraska deg?

  • Kva slags erfaringar med lesing av skjønnlitteratur verker det som om elevane sit inne med?

  • Korleis kan innspela frå elevane verke inn på vidare utviklingsarbeid, altså kva tar de med vidare?