Lesing av skjønnlitteratur: Diskusjon

I denne filmen har de fått nokre omgrep til å tenkja i når de skal utforske litteratur i klasserommet: å tolka, fylla tomme rom i teksten, lesa med fordobling, stilla spørsmål, og danna hypotesar. Det kan me kalla fagspesifikk lesing i norskfaget. 

Hjelp kvarandre med å betre forstå innhaldet i omgrepa. Sett eigne ord på korleis du forstår omgrepa. Bruk gjerne eksempel frå eigne erfaringar med det å lese skjønnlitteratur. 

Kva betyr eigentleg: 

  1. Å lese med fordobling 
  2. Tekstens tomrom 
  3. Å tolke 
  4. Å danne seg hypotesar 
  5. Å stille spørsmål