Kartlegging: Refleksjon

I den nye læreplanen i norsk (LK20) står det mellom anna at:  

Å kunne lese i norsk «[…] innebærer å kunne lese og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne vurdere tekster kritisk. […] Utviklingen av å kunne lese i norsk går fra den grunnleggende avkodingen til å lese, tolke og reflektere over tekster i ulike sjangre, for ulike formål og av ulik lengde og kompleksitet» (Kunnskapsdepartementet, 2020). 

 

Er de på rett veg? 

  1. Diskuter i kva grad arbeidet med litteratur i di undervisning bidrar til å utvikle elevane sin kompetanse i å lese i norskfaget slik sitatet frå læreplanen seier. 

    • Kva gjer de mest av? 

    • Kva gjer de minst av? 

  2. Identifiser nokre område for utvikling. Ta vare på post it-lappane til neste økt. Då skal de bruke dei i vidare arbeid.