Fem prinsipper for god skriveopplæring: Tenkeskriv

Nå skal dere selv prøve ut tenkeskriving! Finn fram noe å skrive på og med.

Tenkeskriving bør være tidsavgrenset, derfor får dere bare tre minutter til denne skriveoppgaven. Husk at når en tenkeskriver, skal en ikke stoppe opp for å lese over teksten. Da kobles gjerne sensureringsmekanismene inn, og man begynner å korrigere teksten i stedet for å tømme hodet for tanker.

Når alle har papir og blyant klar, setter vi gang: Skriv ned tankene dine rundt dette spørsmålet: 

Hva bruker elevene skriving til i ditt/dine fag?  

  1. Tenkeskriv i 3 minutter.
  2. Sett ring rundt tre tanker du synes er viktige.
  3. Del noen av tankene i par eller små grupper.
  4. Del i plenum (felles diskusjon).

Under "nedlastinger" finner dere Powerpoint om tenkeskriving med notater for å presentere oppgaven og litt bakgrunnsstoff.