Fem prinsipper for god skriveopplæring: Prøv ut i praksis

Til neste samling skal dere planlegge og prøve ut en «tenkeskrivingsaksjon» i ett eller flere undervisningsfag. Planleggingen starter i denne økta og tas videre ut i egen planleggingstid før aksjonen gjennomføres i praksis. 

 

Planlegg og prøv ut i praksis:

  • Planlegg en «tenkeskrivingsaksjon» i ett eller flere av undervisningsfagene dine.
  • Prøv ut tenkeskriving i praksis.
  • Noter erfaringer med denne formen for skriving underveis og ta gjerne med deg eksempler på elevtekster til erfaringsdelingen.

 

Erfaringsdeling:

Sitt i grupper på 3 - 5: (30 min)

  • Del elevtekster og erfaringer fra utprøvingen med kollegaene dine.
  • Hva fungerte godt og hvorfor gjorde det det?
  • Hva vil du gjøre annerledes neste gang?