Fem prinsipper for god skriveopplæring: Tekstseminar

Gå sammen i små grupper og arbeid med artikkelen «Fem prinsipper for god skriveopplæring», som dere finner under "Nedlastinger".

Forslag til arbeidsgang:

  1. Gå sammen i grupper på 4.
  2. Hver gruppe får ett av prinsipp som leses sammen på gruppa. (15 min)
    • Bytt på å lese høyt.
    • Bruk lesearket.
    • Noter underveis og beskriv hvordan prinsippet kan omsettes til praksis.
  3. Gruppene deler i plenum. (3 min på hvert prinsipp, 15 min totalt.)
  4. Artikkelen leses i sin helhet individuelt.