Prøv ut i praksis: Resterende faser

Planlegg et tilsvarende undervisningsforløp for egne elever. Velg aktiviteter og tema selv.

PS. På Fremmedspråksenterets nettsider fins forslag til temaet “byen” for fransk, spansk og tysk. Kanskje kan dette være til inspirasjon? Du finner disse samme sted som fase 1 og fase 2 over, eksempelvis her for spansk.