Oppgave: Resterende faser

I filmen ble det vist hvordan man kan engasjere elever i samtale om tekststruktur: på avsnitts-, setnings- og ordnivå.

 1. Utforsk nettressursen på Fremmedspråksenterets nettsider, Fase 2: Å dekonstruere modelltekst (merk at tilsvarende eksempler også finnes for fransk og tysk). 

 2. Diskuter hvordan følgende aktiviteter kan brukes i samtale om tekst og felles tekstskriving

  • Førlesing (Ordkategorisering)

  • Tekstnivå (Avsnittssortering)

  • Setningsnivå (Setningssymfoni)

  • Ordnivå (Memory)

  • Teksttypenivå (Diamantrangering)

 3. Hvordan vil du planlegge for individuell eller parskriving etterpå?