Diskusjon: Å stille spørsmål som fremmar engasjement, refleksjon og argumentasjon i samfunnsfaga

I artikkelen «Å stille spørsmål som fremmar engasjement, refleksjon og argumentasjon i samfunnsfaga» kjem det fram at å stille spørsmål eller formulere påstandar kan bidra til å skape engasjement hos elevane og gi eigarskap til fagstoffet.

 

Diskuter:

  • Korleis kan dei faglege spørsmåla i artikkelen vekke elevane sitt engasjement? På kva måte kan spørsmåla vere eigna til å sette i gang (kritisk) tenking hos elevane?
     
  • Korleis kan ei undervisning ut frå slike spørsmål fungere i klassen din? Kva kan vere utfordringar?
     
  • Kva må til for at spørsmåla vi stiller får elevane interesserte i å finne ut meir om det dei skal lære?