Nynorsk rettskriving: Innleiande refleksjon

Teksten Søvn og søvnvaner eit utdrag frå ein elevtekst i naturfag på 8. trinn om søvn og søvnvanar. Eleven er frå ein skule på Nordvestlandet og har nynorsk som hovudmål.

Last ned teksten som du finn under. Kvar lærar les teksten kvar for seg. Etterpå diskuterer de spørsmåla nedanfor.

  • Med utgangspunkt i elevteksten i naturfag, i kva grad meiner de det er hensiktsmessig eller nødvendig å arbeide med god språkføring i andre fag enn norsk?
     
  • Kva meiner du er typiske språklege feil i dei nynorske tekstane til elevane du underviser?