Nynorsk rettskriving: Refleksjonssamtale

I denne filmen har de sett fem feiltypekategoriar, som er vanlege i nynorske elevtekstar.

Desse er:

 1. Bokmålssamanfall i ord
 2. Verbbøying: Svak bøying på sterke verb
 3. Verbbøying:
    a) e-ending på a-verb
    b) a-ending på e-verb
 4. Substantivbøying
    a) Hokjønn for hankjønn
    b) Ending i inkjekjønn ubunden form fleirtal
 5. Dialektsamanfall

Er de samde i at dette er typiske feiltypekategoriar hos elevane ved dykkar skule, eller har de andre erfaringar?

Jobb først 2 minutt individuelt med spørsmåla. Noter ned stikkord.

Samtal i 8 minutt om refleksjonane de gjorde kvar for dykk.