Det nynorske tekstmangfaldet: Refleksjonsoppgåve

Ved kva høve nyttar de tekstar eller ressursar utanom læreboka?

Kva tenkjer de om påstanden om at nynorskelevane treng å lese mest mogeleg nynorsk i skulen?

Kva for nokre nettsider som vart presenterte her, tenkjer du er aktuelle for dine undervisningsfag?