Det nynorske tekstmangfaldet: Erfaringsdeling

  • Korleis opplevde de at oppdraget gjekk?
  • På kva måte vil de ta med erfaringane som kom fram frå utprøvinga i vidare arbeid med å hjelpe nynorskelevane til å bli trygge språkbrukarar?