Motivasjon og identitet: Fagfilm (2)

I denne filmen ser vi nærare på ulike tiltak vi kan gjere i undervisninga som kan hjelpe nynorskelevane til å bli trygge språkbrukarar. Det kan vere å:

  • Snakke om språket
  • Gje elevane aktuelle, nynorske tekstar
  • Skape meiningsfulle skrivesituasjonar

Medan du ser filmen, noterer du kva for nokre tiltak som kan vere aktuelle i dine fag.