Motivasjon og identitet: Fagfilm

I denne filmen får vi høyre om forsking som seier noko om nynorskelevane sine haldningar til eige skriftspråk. Mange ungdommar vel å skrive dialekt eller bokmål i staden for nynorsk utanom skulen. Vi ser på ulike årsaker til dette.