Å utvikla strategiske leserar: Oppgåve til neste gong

Planlegg og gjennomfør eit undervisningsopplegg med fokus på lesestrategiar.  

Planlegg særleg korleis elevane kan arbeide strategisk undervegs i lesinga: Vel ein tekst, sett mål for lesinga og vel lesestrategi. Planlegg kva du som lærer kan gjere for å støtte elevane på vegen mot å bli strategiske lesarar. Stikkord her er modellering og rettleiing. Korleis kan du bidra til at elevane overvakar eiga lesing og læring?