Å utvikla strategiske lesarar: Refleksjon

Samtal i grupper der de deler erfaringer med lesestrategiar:

  • Kva ser de som formålet med å undervise i lesestrategiar?
  • Tenk tilbake på timar der de opplevde at arbeidet med lesestrategiar fungerte godt. Kva vil de trekke fram som årsakene til det?