Kva er lesing? Aktivering av forkunnskap

Individuell oppgåve for å aktivere forkunnskap:

  • Kva vil du seie kjenneteiknar ein god lesar?

Lag ei liste med stikkord du vil bruke for å skildre ein kompetent lesar (lista skal brukast seinare i økta og er utgangspunkt for praksisutprøvinga).