Fagfilm: Kjennetegn på ein god lesar

I denne filmen presenterer Unni Fuglestad, universitetslektor ved Lesesenteret, ulike kjenneteikn på den gode lesaren.

Mens du ser filmen, kan du gjerne krysse av i lista du laga i starten samt supplere undervegs.