Engasjement og forkunnskap: Oppgåve til neste gong

Les gjerne artikkelen "Slik får du engasjerte elever" før de går i gang med oppgåva til neste gong.

Planlegg og gjennomfør eit undervisningsopplegg der du er spesielt merksam på å skape engasjement for lesing i førlesingsfasen. Vurder i kva grad teksten/tekstane tek opp tema elevane vil ha mykje forkunnskapar om, om dei vil ha varierande forkunnskap om tema eller om du som lærar må byggje forkunnskap saman med elevane. Vel ein passande førlesingsaktivitet ut frå denne vurderinga.

Erfaringsdeling: 

Avtal når de skal møtast for å dele og drøfte erfaringar frå denne praksisutprøvinga. På erfaringsdelinga kan de også diskutere korleis de vil arbeide vidare med engasjement i førlesefasen, og korleis de kan variere metodane de bruker for å aktivere elevane. 

Praksiseksempel på engasjerande undervisningsopplegg: 
Nobelprislitteratur og rosablogg i naturfagstimen.