Engasjement og forkunnskap: Diskusjon

Arbeid i grupper: 

Drøft kva for faglege poeng de synest det kan vere viktig å arbeide vidare med i eiga undervisningsplanlegging. 

Eventuelt i plenum:

Gruppene legg fram 2–3 moment dei synest er viktige for å skape engasjement.